CUMPLEAÑEROS

CJ 19 Junio

การทอสำหรับทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี<br><br> <br><br> ประเภทการถักทอเพื่อผลิตเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลี แจกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้แบบนี้<br><br> <br><br> รูปแบบการทอผ้าเกี่ยวกับทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบที่ 1 - ทอผ้ากลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องถักกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด <br><br> <br><br> ลักษณะการทอสำหรับจัดทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีชนิดที่ 2 - ทอผ้าโดยทั่วๆ ไป Weaving จำต้องมีการวางเส้นด้ายยืน ต่อจากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ก่อกำเนิดผ้าที่เป็นผ้าทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี<br><br> <br><br> <br><br> <br><br> ประเภทการถักทอเพื่อจัดทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีชนิดแยกย่อย<br><br> <br><br> รูปแบบการถักทอเพื่อที่จะผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 1 single jersey - การทอเช่นนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือในตลาดเรียกว่าผ้า single<br><br> <br><br> ลักษณะการถักทอสำหรับจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบที่ 2 RIB - ทอผ้าจะได้ผ้า RIB หรือผ้าหล่อบุ้ง จะมีลักษณะย่อยในการถักอีก เช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ลักษณะของผ้าที่่มีแนวไม่เหมือนกัน เหมาะสำหรับการทำ คอเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลี หรือว่าเสื้อสุภาพสตรีที่มีความอ่อนตัว<br><br> <br><br> ลักษณะการทอเพื่อทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 3 จูติ - ผ้าลักษณะคล้ายกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากแบบอย่างผ้าจริงจะเห็นความต่างชัดแจ้ง<br><br> <br><br> รูปแบบการทอสำหรับทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 4 Interlock - ผ้ารูปพรรณคล้ายกับ Lacoste เหมาะสำหรับผลิตเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากต้นแบบผ้าจริงจะเห็นความแตกต่างชัดแจ๋ว<br><br> <br><br> <br><br> <br><br> ลักษณะการถักทอเกี่ยวกับผลิต เสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง - http://www.moretrendstyle.com/korean-t-shirt/ เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 5 การถักสลับ<br><br> <br><br> การ นำเราด้ายถัก 2 ตัวขึ้นไปมาทอผ้าสลับที่ความถี่สูงๆ ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ต่างจากการทอเต็มนัก <br><br> <br><br> <br><br> <br><br> ชนิดการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีชนิดที่ 6 การทอผ้า ผ้าริ้ว<br><br> <br><br> ในการถักผ้าริ้วนั้นมีวิธีการทำงานอยู่ 2 ลักษณะ<br><br> <br><br> 1. ใช้ Yarn dyed หรือว่าเส้นด้ายย้อมสีแล้ว <br><br> <br><br> 2. การใช้เส้นด้ายต่างรูปแบบ <br><br> <br><br> <br><br> <br><br> รูปแบบการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 7 การถัก Body Size<br><br> <br><br> หมายถึงการทอผ้ากลมแบบหนึ่งที่จะทำให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีขนาด พอๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยไร้ตะเข็บ เพราะผ้ายืดที่ออกมามีความจุพอๆ กับตัวเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีเลย
Cumpleañero: 
CD
Nombre: 
CJ
Fecha de Cumpleaños: 
Martes, Diciembre 11, 2018